Centrum Firm Lokalnych - Internetowa Baza Firm
Szukana firma, usługa, produkt
Miejscowość (opcjonalnie)
Strona główna
Zbigniew Piszczatowski Geodezja Wycena Nieruchomości

zbigniew piszczatowski geodezja wycena nieruchomości

Jesteśmy firmą z Białegostoku świadczącą usługi z zakresu geodezji oraz wyceny nieruchomości. Działamy na terenie województwa podlaskiego i terenach przyległych sąsiednich województw.

Jesteśmy firmą z Białegostoku świadczącą usługi z zakresu geodezji oraz wyceny nieruchomości. Działamy na terenie województwa podlaskiego i terenach przyległych sąsiednich województw.

W dziedzinie geodezji wykonujemy:
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych (budynków, budowli, sieci i przyłączy infrastruktury podziemnej i naziemnej) - w formie analogowej lub numerycznej,
- Mapy zasadnicze (w formie analogowej lub numerycznej),
- Wytyczenie budynków, budowli, sieci i przyłączy infrastruktury podziemnej i naziemnej,
- Inwentaryzację powykonawczą budynków, budowli, sieci i przyłączy infrastruktury podziemnej i naziemnej,
- Podziały nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych,
- Połączenia nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych,
- Rozgraniczenia,
- Wznowienia znaków granicznych oraz okazania granic ewidencyjnych,
- Mapy do celów prawnych,
- Ekspertyzy, badanie i regulacje stanów prawnych (m.in. do ksiąg wieczystych),
- Dokumentacje do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- Inne prace (np. pomiary i obliczenie powierzchni zasiewów dla potrzeb kontroli ARiMR),
- Opinie sądowe.

W dziedzinie wyceny nieruchomości wykonujemy:

Wycenę wartości różnych praw rzeczowych:
- własności,
- użytkowania wieczystego,
- ograniczonych praw rzeczowych (m. in. służebności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokali mieszkalnych, użytkowych i domków jednorodzinnych),
- posiadania.

Wycenę różnych rodzajów nieruchomości:
- nieruchomości rolnych,
- nieruchomości budowlanych,
- nieruchomości leśnych,
- nieruchomości rekreacyjnych,
- nieruchomości przemysłowych,
- budynków,
- budowli,
- mieszkań,
- lokali użytkowych.

Wycenę wartości nieruchomości do różnych celów:
- dla potrzeb podatkowych i opłat (podatek od wartości, podatek od wzrostu wartości, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz przedwczesny wyrąb drzewostanów),
- dla potrzeb obrotu nieruchomościami (kupno, sprzedaż, dzierżawa, wniesienie aportu do spółki, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność),
- dla potrzeb zabezpieczenia kredytów,
- dla potrzeb ustalenia wartości odszkodowań (z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, z tytułu zmian stanu środowiska, z tytułu decyzji planistycznych, tzw. "mienie zaburzańskie),
- dla innych potrzeb - w tym opinie sądowe.

Adres siedzibyBiałystok
ul. Stołeczna 14B/35
15-879 Białystok
Telefony stacjonarne85 745 18 80
Telefony komórkowe0 502 922 033

Serwisy internetowewww.geodezja-wycena.cba.pl
Poczta e-mailzbigniew_piszczatowski@o2.pl

Obsługiwany rejonBiałystok, Sokółka, Mońki, Grajewo, Łapy, Biels Podlaski, Wysokie Mazowieckie
OddziałyBrak danych

Kategoria:
Strefa użytkownika
Użytkownik:
Hasło:
Załóż konto
Strony informacyjne
Reklama

CFL - Katalog i Baza Firm Lokalnych

Copyright ©2008

CENTRUM FIRM LOKALNYCH - BAZA FIRM
Wiewiórczyn, ul. Rzemieślni­ków 1, 98-100 Łask­
tel.kom. 0 887 325 572
e-mail: kontakt@centrumfirmlokalnych.pl
www.centrumfirmlokalnych.pl / www.firmylokalne.pl