Centrum Firm Lokalnych - Internetowa Baza Firm
Szukana firma, usługa, produkt
Miejscowość (opcjonalnie)
Strona główna
BHPPROTECTION

bhp kraków. szkolenia bhp kraków, usługi bhp i p. poż.

Wykonujemy szkolenia BHP w pełnym zakresie, usługi BHP i P.Poż. Przeprowadzamy audyty przeciwpożarowe, wykonujemy plany ewakuacyjne, sprzedajemy sprzęt przeciwpożarowy. Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,pomiary natężenia oświetlenia.

Wychodząc na przeciw wszelkim potrzebom klientów związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, oferujemy szkolenia i usługi BHP w pełnym zakresie, obsługę firm w zakresie BHP ocenę ryzyka zawodowego, sporządzanie instrukcji i dokumentacji BHP, pomiary natężenia oświetlenia, ochrona przeciwpożarowa itp. Usługi wykonujemy na terenie Krakowa i Małopolski oraz Górnego Śląska z dojazdem do klienta.
W procesie pracy, zdrowie i życie człowieka jest sprawą najważniejszą. Ochrona pracy jest pojęciem, na które składają się gwarancje prawne dla zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzi. Ogólnie mówiąc, gwarancje te, to zbiór przepisów i norm, których przestrzeganie ma zapewnić właściwą ochronę zdrowia i życia ludzi pracujących na różnych stanowiskach pracy, a więc eliminowanie zagrożeń związanych między innymi z pomieszczeniami pracy, czynnikami szkodliwymi, pracami szczególnie niebezpiecznymi, obsługą maszyn i urządzeń, narzędzi, czy innych przedmiotów wchodzących w skład procesu pracy. Chodzi też o eliminowanie zagrożeń wynikających z samej organizacji pracy, a także tych, które "tkwią" w samych pracownikach. Polskie prawo dotyczące BHP jest bardzo rozbudowane. Podstawowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawarto w Dziale X Ustawy Kodeks Pracy, a także w wielu Rozporządzeniach. Wszystko to, ma na celu ochronę człowieka i przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom powstającym w procesach pracy. Bardzo ważne jest zatem również stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz poszerzanie wiedzy pracodawców i pracowników z zakresu BHP, P-poż, pierwszej pomocy przedmedycznej, itp.
Zapraszamy do współpracy!
Przykładowy cennik usług:
omiary natężenia oświetlenia-przykładowy cennik usług od 10.03.2014 r.
- Punkt pomiarowy= 4,50 zł zł
- 1 stanowisko pracy, np biurko= 24,90 zł
- 1 Pomieszczenie biurowe= 48 zł (oświetlenie ogólne)
- Gabinet dentystyczny, lekarski = 100 zł
- Sala konferencyjna = 59 zł
- Sala lekcyjna (oœwietlenie ogólne)= 78 zł
- Żłobek mały= 340 zł
- Żłobek duży= 490 zł
- Sala operacyjna = 120-150 zł
- Laboratorium małe(oœwietlenie ogólne) do 20m2 = 120 zł
- Laboratorium duże(oœwietlenie ogólne), powyżej 20m2-100m2 = 150 zł
- Zakład fryzjerski/kosmetyczny(oœwietlenie ogólne) = 100 zł
- Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne-punkt pomiarowy= 6 zł
- Sporządzenie Karty Pomiarów= 19 zł/każdą rozpoczętą stronę
- Dojazd do zamawiającego poza granicami miasta= 1,20zł/km
*Do każdego zapytania ofertowego sporządzamy szczegółową OFERTĘ cenową , w której podana jest ostateczna cena za wykonanie usługi po uwzględnieniu wszystkich szczegółów, także rabatów

Szkolenia BHP, usługi BHP- przykładowy cennik usług
od 10.03.2014 r.
W zależności od ilości osób, ceny podlegają negocjacji
+Instruktaż ogólny, od -35 zł
+Szkolenia stanowiskowe, od -50 zł
+Szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych, od-60 zł
+Szkolenia okresowe dla pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami, od 90 - 150 zł
+Szkolenia okresowe stanowiska robotnicze, od -65 zł
+Szkolenia okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych, od -75 zł
+Szkolenia dla służb bhp, od -150 zł
+Instrukcje stanowiskowe BHP, od -30 zł
+Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (ORZ) - dowolna metoda
- od 90-150 zł/ stanowisko
+Opracowanie dokumentacji powypadkowej
od 240-300 zł
+Stały nadzór bhp (outsourcing), od -300 zł/ mc
+Szkolenia e-learning dla pracowników administracyjno-biurowych - 35 zł
+Wystawiamy Faktury VAT
+Dojazd do klienta na terenie Krakowa - gratis!
+W zależności od iloœci zgłoszonych osób udzielamy znacznych rabatów!

Adres siedzibyKraków
ul. Opalowa 2/23
30-798, Kraków
Telefony komórkowe788 652 233
507 929 409

Serwisy internetowewww.bhpprotection.com
www.lpmet.pl
Poczta e-mailbhpprotect@gmail.com
lapmet@gmail.com

Obsługiwany rejonKraków, Katowice, Nowy Sącz, Limanowa, Myślenice, Kielce, Tarnów, Rzeszów, Dąbrowa Tarnowska, Chrzanów, Katowice
OddziałyKraków

Kategoria:
Strefa użytkownika
Użytkownik:
Hasło:
Załóż konto
Strony informacyjne
Reklama

CFL - Katalog i Baza Firm Lokalnych

Copyright ©2008

CENTRUM FIRM LOKALNYCH - BAZA FIRM
Wiewiórczyn, ul. Rzemieślni­ków 1, 98-100 Łask­
tel.kom. 0 887 325 572
e-mail: kontakt@centrumfirmlokalnych.pl
www.centrumfirmlokalnych.pl / www.firmylokalne.pl