Centrum Firm Lokalnych - Internetowa Baza Firm
Szukana firma, usługa, produkt
Miejscowość (opcjonalnie)
Strona główna
Fundacja ChomONto

fundacja chomonto

Fundacja ChomONto angażuje się w działania mające na celu stymulowanie, wspieranie i promowanie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez technologie IT i edukację.

Obecnie działamy w zakresie projektowania,
tworzenia i promowania aplikacji społecznych:
http://aplikacjespoleczne.pl


Najważniejsze cele, dla których fundacja powstała i funkcjonuje,
związane są z pojęciami aktywizacji, przedsiębiorczości,
edukacji, integracji społecznej, demokracji,
świadomości obywatelskiej, społeczności lokalnych,
wolontariatu i organizacji pozarządowych.

Przy pracy przyświecają nam między innymi zasady:
świadomości podejmowanego ryzyka,
lokalnej koncentracji działań,
pracy nad ogarnialnymi kawałkami realizacji,
przypisania lidera, prostoty efektu,
dzielenia zasobów, dzielenia wiedzy i obrazowej prezentacji.

KATEGORIE:
- Ochrona praw
( Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka,
swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji)
- Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
(Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości)
- Nauka, edukacja
(Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności,
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce)
- Wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
( Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych)
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych

NASZE PRODUKTY I USŁUGI:
oprogramowanie, usługi informatyczne, projektowanie, tworzenie, wdrażanie i promocja aplikacji

Adres siedzibyŁódź
ul. Ogniskowa 10/8
93-329
Telefony stacjonarne794790958
Telefony komórkowe794790958

Serwisy internetowewww.chomonto.pl , www.aplikacjespoleczne.pl
Poczta e-mailfundacja@chomonto.pl

Obsługiwany rejonŁódź
OddziałyŁódź

Kategoria:
Strefa użytkownika
Użytkownik:
Hasło:
Załóż konto
Strony informacyjne
Reklama

CFL - Katalog i Baza Firm Lokalnych

Copyright ©2008

CENTRUM FIRM LOKALNYCH - BAZA FIRM
Wiewiórczyn, ul. Rzemieślni­ków 1, 98-100 Łask­
tel.kom. 0 887 325 572
e-mail: kontakt@centrumfirmlokalnych.pl
www.centrumfirmlokalnych.pl / www.firmylokalne.pl